Bod č.83.:

TN/2 - Zpráva o průběhu veřejné zakázky na svoz odpadů a dalšího postupu spol. Plzeňské komunální služby, s.r.o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle textu informativní zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:612 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX