Bod č.17.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 8. 2014 do 12. 11. 2014

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:609 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX