Bod č.60.:

RadM/4 - Výkup části pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně – p. Goesl

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (výřez ze záborového elaborátu)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:652 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX