Bod č.70.:

PROP/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmu z prodeje bytů obsazených uživateli.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dlužné částky MO 3 a MO 4) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 268/2007 )
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1169/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:660 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX