Bod č.95.:

STAV/1 - Zpráva o pořizování nového Územního plánu Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX