Bod č.71.:

PROP/2 - Nakládání s pozemky p.č. 974/1, 4, 5, 6, 7, k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanoviska MO P3)
Příloha č.4 (sdělení žadatelů)
Příloha č.5 (doporučení KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1173/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:661 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX