Bod č.72.:

PROP/3 - Darování pozemků v k.ú. Útušice a k.ú. Štěnovice obci Útušice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.9 (přehledová situace)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1170/2014) (*)
Příloha č.51 (katastrální mapa)
Příloha č.52 (katastrální mapa)
Příloha č.61 (letecký snímek)
Příloha č.62 (letecký snímek)
Příloha č.81 (geometrický plán )
Příloha č.82 (geometrický plán )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:662 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX