Bod č.74.:

PROP/5 - Konečné vypořádání vztahu k nově vzniklým pozemkům p.č. 1609/218, 219, k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (výzva k prodeji)
Příloha č.2 (Územní souhlas)
Příloha č.3 (veřejněprávní smlouva)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1257/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:664 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX