Bod č.77.:

PROP/8 - Změna usn. ZMP č. 391/2014, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 3 ke SoBSK se spol. Husova, s.r.o. z důvodu změny termínu pro složení kauce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (popis uz. smluvních vztahů)
Příloha č.3 (NS vč. dodatků)
Příloha č.4 (SoBSK vč. dodatků)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 682/2014)
Příloha č.6 (usn. ZMP č. 391/2014)
Příloha č.7 (zápis z jednání 19.11.2014)
Příloha č.8 (zápis z jednání 24.11.2014)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (majetek města)
Příloha č.15 (usn. RMP č. 1259/2014)
Příloha č.16 (Potvrzení o vkladu na účet města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:667 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX