Bod č.78.:

PROP/9 - Změna podmínek prodeje pozemků v k.ú. Plzeň dle usn. ZMP č. 573/2014

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 654/2014 a ZMP č. 573/2014)
Příloha č.2 (dopis kupujícího)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán - prodej)
Příloha č.10 (geometrický plán - služebnosti)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 1258/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:668 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX