Bod č.79.:

PROP+KŘTÚ/10 - Prominutí smluvních pokut a zvýšeného nájemného, nevyužití práva odstoupit od SoBSK a záměr prodat části p.p.č. 1609/60,90 k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. doplnění a přílohy)
Příloha č.2 (bližší popis kauzy)
Příloha č.3 (záznam z jednání 02/2014)
Příloha č.4 (zápis z jednání 09/2014)
Příloha č.5 (NS vč. dodatků)
Příloha č.6 (SoBSK vč. dodatku)
Příloha č.7 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.8 (doporučení KNM)
Příloha č.9 (dodatek č. 4 k NS)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (majetek města)
Příloha č.15 (vyjádření ÚMO P1)
Příloha č.16 (námitka OS PRSKINK)
Příloha č.17 (nesouhlas s výstavbou SVJ Krašovská 2)
Příloha č.18 (petice obyvatek sídliště Košutka, Plzeň)
Příloha č.19 (stanovisko ORP k petici)
Příloha č.20 (usn. RMP č. 663/2014)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:669 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX