Bod č.75.:

PROP/6 - VGP CZ VIII., a.s. - prodloužení termínů výstavby - BRUČNÁ BUSINESS PARK

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.3 (Nájemní smlouva)
Příloha č.4 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko MO P2)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1213/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:665 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX