Bod č.24.:

FIN/6 - Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování VH)
Příloha č.2 (Pozvánka na VH)
Příloha č.3 (Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti a stavu majetku)
Příloha č.4 (Zpráva auditora vč. účetní závěrky)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích mezi propojenýni osobami)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady)
Příloha č.7 (Návrh jednatele na úhradu ztráty)
Příloha č.8 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:619 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX