Bod č.39.:

NámN/1 - Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do Dobrovolného sdružení obcí (DSO) Silnice I/27

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:633 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX