Bod č.4.:

PRIM/3 - Schválení zástupců statutárního města Plzně v orgánech Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovy SMOPK)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:595 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX