Bod č.84.:

TN+PRIM/3 - Postup prací při dokončení stavby "Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká"

(předkladatel:nám. Šindelář, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Změnový list)
Příloha č.2 (Oznámení příjemce o změně projektu č. 7)
Příloha č.3 (Protokol o kontrole INTERIM)
Příloha č.4 (Námitka proti kontrolnímu zjištění)
Příloha č.5 (Stanovisko ROP k námitce proti kontrolnímu zjištění)
Příloha č.6 (Zpráva o auditu operace)
Příloha č.7 (Stanovisko auditovaného subjektu k návrhu zprávy o auditu operace)
Příloha č.8 (Výzva k poskytnutí součinnosti )
Příloha č.9 (Elektronická verze přílohy č. 1 - změnový list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:613 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX