Bod č.6.:

KP/1 - Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2010 - 2013

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Ceny Hanuše Zápala)
Příloha č.2 (Vyhlášení Ceny Hanuše Zápala 2010 - 2013)
Příloha č.3 (Protokol o průběhu hodnocení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:597 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX