Bod č.33.:

ŘÚSO/1 - Změny zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřizovací listina DJKT včetně jejich dodatků č. 1 a 2 a příloh)
Příloha č.2 (Návrh dotatku č. 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:627 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX