Bod č.44.:

KŽP/3 - Žádost MO Plzeň 10 - Lhota o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Revitalizace návsi – sadové úpravy"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:637 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX