Bod č.26.:

TN/1 - Způsob pokračování realizace stavby "Archiv Světovar" a "4x4 Cultural Factory Světovar" a pověření Mgr.Šindeláře k jednání o ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem "Sdružení Světovar"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Právní posouzení Mgr. Maříka ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.2 (Dopis od POHL CZ a.s.ze dne 29. 9. 2014)
Příloha č.3 (Zpráva AD č. 8)
Příloha č.4 (Právní posouzení Mgr. Maříka ze dne 10. 10. 2014)
Příloha č.5 (Tabulka termínů výběrového řízení)
Příloha č.6 (Dopis OI MMP ze dne 17. 9. 2014)
Příloha č.7 (Dopis "Sdružení Světovar" ze dne 22. 9. 2014)
Příloha č.8 (Dopis "Sdružení Světovar" ze dne 14. 10. 2014)
Příloha č.9 (Záznam z jednání ze dne 24. 10. 2014)
Příloha č.10 (Dopis projektanta Helka a.s. ze dne 24. 11. 2014)
Příloha č.11 (Časová osa přípravy akce vč. termínů výběrových řízení)
Příloha č.12 (Oznámení příjemce o změně projektu)
Příloha č.13 (Vyžádání podkladů ze strany ROP JZ)
Příloha č.14 (Usnesení VRR - odložení schválení změny obou projektů)
Příloha č.15 (Usnesení ZMP č. 448 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.16 (VRR - oznámení o uplatnění sankce)
Příloha č.17 (Stanovisko P 2015 ze dne 21. 11. 2014)
Příloha č.18 (Dopis "Sdružení Světovar" ze dne 25. 8. 2014)
Příloha č.19 (Dopis - Zdůvodnění nepodání Oznámení o změně ze dne 21. 10. 2014)
Příloha č.20 (Všechna usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:621 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX