Bod č.46.:

KŽP/5 - Žádost MO Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Vlkýšská náves pro děti"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:639 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX