Bod č.48.:

KŽP/7 - Žádost Alpinum klub Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2015"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:641 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX