Bod č.49.:

KŽP/8 - Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "VIII. etapa - Zelená oáza klidu a setkávání"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX