Bod č.50.:

KŽP/9 - Žádost Tělovýchovné jednoty Plzeň - Újezd, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Obnova zeleně a výstavba dětského hřiště"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:642 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX