Bod č.36.:

OK/3 - Souhlas statutárního města Plzně s nominací prvku „Českého a slovenského loutkářství“ k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a s tím souvisejících záchovných opatření

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Navrhovaný text připojení statutárního města Plzeň k nominaci „Českého a slovenského loutkářství“)
Příloha č.2 (Dopis ředitelky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu ze dne 12. 11. 2014)
Příloha č.3 (Dopisy ministrů kultury ČR a SR o společné nominaci „Českého a slovenského loutkářství“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:630 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX