Bod č.51.:

KŽP/10 - Žádost 63. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:643 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX