Bod č.25.:

FIN/7 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh smlouvy č. 12213444)
Příloha č.2 (Rozhodnutí včetně podmínek a finančních oprav)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:620 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX