Bod č.34.:

OK/1 - Změna použití části neinv. dotace poskytnuté spol. Plzeň 2015, o.p.s. na základě usn. ZMP č. 613/13 na činnost společnosti v roce 2014

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/000055)
Příloha č.2 (Žádost společnosti Plzeň 2015, o.p.s., o změnu účelu části dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:628 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX