Bod č.52.:

KŽP/11 - Žádost TJ Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Obnova zeleně – výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:644 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX