Bod č.53.:

KŽP/12 - Žádost SVS MP o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Ošetření památného stromu – Dub na hrázi Velkého boleveckého rybníka"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:645 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX