Bod č.73.:

PROP/4 - Prodej dílu "a" pozemku p.č. 1218/3, k.ú. Bručná, JUDr. Wedellové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost JUDr. Wedellové)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 1171/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:663 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX