Bod č.54.:

KŽP/13 - Žádost SVS MP o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Pachové ohradníky podél příjezdových komunikací do města Plzně"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:646 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX