Bod č.56.:

KŽP/15 - Žádost JK Slavia VŠ Plzeň, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Zelená jízdárna"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:648 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX