Bod č.35.:

OK/2 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury 2014 "Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2014"

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu - Mikrogranty 2014) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí v dotačním programu „Mikrogranty 2014") (*)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu Komise kultury RMP ze dne 15. 10. 2014)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Příloha č.5 (Dopis Sun of Art, o.p.s. s komentářem OK MMP)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:629 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX