Bod č.69.:

MAJ/8 - Další nakládání s objektem Klatovská 19

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (historie případu)
Příloha č.2 (žádost města - dopis p. primátora)
Příloha č.3 (odpověď MO a reakce na usnesení ZMP č. 546/2014)
Příloha č.4 (předchozí usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP ze dne 12. 8. 2014)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX