Bod č.76.:

PROP/7 - Prodloužení termínů ve SOSBK - Plzeňské vysokoškolské koleje, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1 ke SOSBK)
Příloha č.3 (Dodatek č. 2 ke SOSBK)
Příloha č.4 (Žádost společnosti PVK)
Příloha č.5 (Doplnění žádosti společnosti PVK)
Příloha č.6 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.7 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.8 (Historie projednávání)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (Sdělení společnosti PVK)
Příloha č.11 (Žádost společnosti PVK)
Příloha č.12 (Fotodokumentace)
Příloha č.13 (Mapy - územní plán)
Příloha č.14 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.15 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.16 (Mapy - majetek města)
Příloha č.17 (Usnesení RMP č. 965/2014)
Příloha č.18 (Usnesení RMP č. 1214/2014)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:666 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX