Bod č.94.:

KŘTÚ/11 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2014

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (1. Přehled obsazenosti PD Rychtářka za II. čtvrtletí roku 2014)
Příloha č.2 (2. Přehled obsazenosti PD Rychtářka za III. čtvrtletí roku 2014)
Příloha č.3 (3. Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX