Bod č.30.:

ORP/1 - Uzavření smlouvy o zříz. služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a občanským sdružením Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:624 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX