Bod č.18.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2014

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2014)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2014) (*)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 456 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.3 (Příloha č. 1 k usn. ZMP č. 456 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.4 (Usnesení č. 616 ze dne 12. 12. 2013)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1253 ze dne 27. 11. 2014)
Předloženo na stůl č.1 (Doplnění přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:610 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX