Bod č.19.:

ŘEÚ/2 - Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018)
Důvodová zpráva (Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018)
Příloha č.1 (Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018)
Příloha č.2 (Přehled použití investičních fondů PO města)
Příloha č.3 (Přehled prostředků zaprac. v návrhu rozpočtu na rok 2015 v souvislosti s projektem Plzeň - EHMK 2015)
Příloha č.4 (Dlouhodobý finanční plán v letech 2019-2025 vztahující se k rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Akt. dokument "Strategické záměry rozvoje města")
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.7 (Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2015 včetně rozpočtového výhledu)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1254 ze dne 27. 11. 2014)
Příloha č.9 (Připomínky k návrhu rozpočtu)
Příloha č.10 (Připomínka k návrhu rozpočtu - Asociace)
Předloženo na stůl č.1 (Nové znění přílohy č. 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:611 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX