Bod č.40.:

KŘTÚ/12 - Schválení záměru PMDP, a.s. uzavřít SoSBK na odkup nové dopravní základny s dílčí změnou oproti jejímu vzoru dle Projektové smlouvy

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis generálního ředitele PMDP)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:634 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX