Bod č.81.:

ŘTÚ/1 - Nabídka občanského sdružení Oživení, o.s.

(předkladatel:Ing. Kozohorský)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (dopis Oživení, o.s. - nabídka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX