Bod č.27.:

OSI/1 - Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2015

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1088 ze dne 25. 9. 2014)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise pro věcné plnění nájmu )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1201 ze dne 27. 11. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:622 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX