Bod č.28.:

OI/1 - Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň – realizace společné stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – Přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy o spolupráci) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 407/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:623 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX