Bod č.15.:

PRÁV/1 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1 - změnová vyhláška) (*)
Příloha č.2 (příloha č. 2 - změny formou revize textu)
Příloha č.3 (příloha č. 3 - zápis ze zasedání Právní komise RMP)
Příloha č.4 (příloha č. 4 - zápis ze zasedání Komise RMP pro statut a integraci obcí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:607 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX