Bod č.16.:

PRÁV/2 - Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci poskytování právních služeb Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:608 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX