Bod č.29.:

OI/2 - Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň – realizace společné stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy o spolupráci)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 408/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX