Bod č.58.:

RadD/1 - Dodatek č. 3 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží, a.s.

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Návrh dodatku č. 3)
Příloha č.2 (Dohoda o spolupráci)
Příloha č.3 (Znění dodatku č. 1)
Příloha č.4 (Znění dodatku č. 2)
Příloha č.5 (Výpis z obchodního rejstříku)
Příloha č.6 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:650 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX