Bod č.23.:

MSU1/8 - Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická a Kleisslova“

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:37 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX