Bod č.14a.:

ÚKEP/10 - Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická, Kleisslova“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO 1 č. 37)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:606 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX